Ֆրանսերեն լեզվի դասընթացներ

RS School-ը առաջարկում է ֆրանսերենի դասընթացներ հրեա հոգեբան՝Դենիս Ռունովի մշակած նորագույն մեթոդով։

Մեթոդը հիմնված է տրամաբանության վրա և ունի բաոահիշման ճկուն համակարգ՝մտապահում անգիրի փոխարեն։

Օտար լեզվի ուսուցումը միշտ հետապնդում է մեկ նպատակ՝ազատ շփում։Մեր դասընթացների գլխավոր նպատակն է զարգացնել ուսանողի խոսակցական հմտությունները։

Կուրսը իր մեջ ներառում է՝

  • Լեզվի քերականության ամբողջական տիրապետում
  • Ավելի քան 3000 օգտագործվող բառեր և արտահայտություններ
  • Բառահիշման հիանալի համակարգ
  • Խոսակցական թրեյնինգներ
  • Այդ ամենի դասակարգումը՝բանավոր և գրավոր խոսքում
  • Անհատական մոտեցում և գիտելիքի որակի վերահսկում
  • Առանց լրացուցիչ ծանրաբեռնվածության ժամանակի ռացիոնալ բաշխում։

Դասընթացը հեղեղված է բազում հեղինակային հետաքրքիր նյութերով,որոնք ուսանողին տրվում են անվճար։

Պատրաստում ենք նաև միջազգային քննությունների ( DELF/DALF, TEF, TCF)

Մեր  վերապատրաստված մասնագետները կօգնեն Ձեզ բարելավել Ձեր օտար լեզվի իմացությունը,և խոսել սահուն՝ առանց որևէ կանոնի կամ անգիրի։

 

Contact us
Franklin St, Greenpoint Ave
+2342 5446 67
Monday - Friday: 8 AM - 5 PM
Newsletter