Գնացուցակ

Լեզվի հիմնական կուրսը

Հեղինակ ` Դենիս Ռունով


Մոտեցումներ` Օտար լեզվի ուսուցումը միշտ հետապնդում է մեկ նպատակ` ազատ շփում Դենիս Ռունովի մշակած մեթոդը Ձեզ հնարավորություն է տալիս դա անել 270 ակադեմիական ժամում:

  • Լեզվի քերականության ամբողջական տիրապետում Beginner – Advanced
  • Ավելի քան 1500 օգտագործող բառեր և արտահայտություններ
  • Բառահիշման հիանալի համակարգ
  • Խոսակցական թրեյնինգներ
  • Այդ ամենի դասակարգումը` գրավոր և բանավոր խոսքում
  • Անհատական մոտեցում և գիտելիքի որակի վերահսկում
  • Առանց լրացուցիչ ծանրաբեռնվածության ժամանակի ռացիոնալ բաշխում:

1. Տեղացի վերապատրաստված մասնագետներ

Անհատական 10 դաս (ամսական) 35000 դրամ

2. Խմբակային 8 դաս (ամսական)

2 հոգի Խմբակային 8 դաս (ամսական) 25000 դրամ
4 հոգի Խմբակային 8 դաս (ամսական) 20000 դրամ
6 հոգի Խմբակային 8 դաս (ամսական) 15000 դրամ

3. Օտարերկրյա մասնագետ (Native Speaker)

Անհատական 10 դաս (ամսական) 43000 դրամ
Անհատական 8 դաս (ամսական) 43000 – 50000 դրամ
Խմբակային 8 դաս (ամսական) 25000 դրամ

4. TOEFL / IELTS

Անհատական 50000-80000 դրամ
Խմբակային 43000 դրամ

5. Օնլայն դասընթաց

10 դաս – 1 ժամ 40000 դրամ

6. Կորպորատիվ ուսուցում

Մինչև 10 հոգի մեկ անձ 15000 դրամ
Մինչև 15 հոգի մեկ անձ 13000 դրամ
15 և ավելի հոգու դեպքում մեկ անձ 10000 դրամ