toefl-certificazioni-inglese
Ի՞նչ է TOEFL-ը ։

Դա հատուկ` անգլերեն լեզվի քննություն է, որի հանձման վկայականը պահանջվում է տարբեր ուսումնական հաստատություններում, կամ աշխատանքի ընդունվելուց։

TOEFL քննությունը բաղկացած է 4 մասից՝ Reading, Listening, Writing и Speaking:

Պետք է արդյո՞ք պատրաստվել քննությանը, եթե դուք լավ եք տիրապետում անգլերեն լեզվին։

Անպայման պետք է՝ քանի որ այս քննությունը ունի իր նրբությունները, և այն հնարավոր չէ համեմատել սովորական քննության,կամ հարցազրույցի հետ, որին մենք պատրաստվում ենք ԲՈՒՀ-ում, դպրոցում, կամ աշխատանքի ընդունվելիս, որտեղ չի պահանջվում այդ քննության գնահատականի առկայությունը: Այն ունի իր հստակ կառուցվածքը, տրամաբանությունը և առաջադրանքները: Այս թեստը հաջողությամբ հանձնելու համար անհրաժեշտ է զարգացնել բառապաշարը, քանի որ քննության ընթացքում ձեզ կարող են հանդիպել տարբեր ոլորտներից և թեմաներից հարցեր՝ պատմությունից, աշխարհագրությունից, գրականությունից, կամ անգամ կենսաբանությունից։

Պետք է կարողանաք նույն հաջողությամբ արտահայտել ձեր միտքը և բանավոր, և գրավոր տարբերակով։

Այսպիսով կարող ենք փաստել, որ այս և այլ պատճառներով առանց նախապատրաստվելու այս քննությանը՝ հանձնելը այն կլինի բավականին բարդ։

Մեր մոտ դուք կարող եք կարճ ժամանակահատվածում և արդյունավետ ոչ միայն նախապատրաստվել, այլ մեր բարձրակարգ մասնագետների շնորհիվ նաև գերազանց հանձնել այդ բավականին բարդ քննությունը։

Այցելեք մեզ՝ սիրով սպասում ենք բոլորին։ Սովորենք միասին։

Contact us
Franklin St, Greenpoint Ave
+2342 5446 67
Monday - Friday: 8 AM - 5 PM
Newsletter