Ընդհանուր անգլերեն

RS School-ը առաջարկում է ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ հրեա հոգեբան՝Դենիս Ռունովի մշակած նորագույն մեթոդով։

Մեթոդը հիմնված է տրամաբանության վրա և ունի բաոահիշման ճկուն համակարգ՝մտապահում անգիրի փոխարեն։

Օտար լեզվի ուսուցումը միշտ հետապնդում է մեկ նպատակ՝ազատ շփում։Մեր դասընթացների գլխավոր նպատակն է զարգացնել ուսանողի խոսակցական հմտությունները։

Կուրսը իր մեջ ներառում է՝

  • Լեզվի քերականության ամբողջական տիրապետում
  • Ավելի քան 3000 օգտագործվող բառեր և արտահայտություններ
  • Բառահիշման հիանալի համակարգ
  • Խոսակցական թրեյնինգներ
  • Այդ ամենի դասակարգումը՝բանավոր և գրավոր խոսքում
  • Անհատական մոտեցում և գիտելիքի որակի վերահսկում
  • Առանց լրացուցիչ ծանրաբեռնվածության ժամանակի ռացիոնալ բաշխում։

Դասընթացը հեղեղված է բազում հեղինակային հետաքրքիր նյութերով,որոնք ուսանողին տրվում են անվճար։

Մեր  վերապատրաստված մասնագետները կօգնեն Ձեզ բարելավել Ձեր օտար լեզվի իմացությունը,և խոսել սահուն՝ առանց որևէ կանոնի կամ անգիրի։

Contact us
Franklin St, Greenpoint Ave
+2342 5446 67
Monday - Friday: 8 AM - 5 PM
Newsletter