_sp-eng-b-768x512

Անգլերեն

Ընդհանուր անգլերեն

Runov School-ը առաջարկում է ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ հրեա հոգեբան՝Դենիս Ռունովի մշակած նորագույն մեթոդով։

Մեթոդը հիմնված է տրամաբանության վրա և ունի բաոահիշման ճկուն համակարգ՝մտապահում անգիրի փոխարեն։

Օտար լեզվի ուսուցումը միշտ հետապնդում է մեկ նպատակ՝ազատ շփում։Մեր դասընթացների գլխավոր նպատակն է զարգացնել ուսանողի խոսակցական հմտությունները։

Կուրսը իր մեջ ներառում է՝

  • Լեզվի քերականության ամբողջական տիրապետում
  • Ավելի քան 3000 օգտագործվող բառեր և արտահայտություններ
  • Բառահիշման հիանալի համակարգ
  • Խոսակցական թրեյնինգներ
  • Այդ ամենի դասակարգումը՝բանավոր և գրավոր խոսքում
  • Անհատական մոտեցում և գիտելիքի որակի վերահսկում
  • Առանց լրացուցիչ ծանրաբեռնվածության ժամանակի ռացիոնալ բաշխում։

Դասընթացը հեղեղված է բազում հեղինակային հետաքրքիր նյութերով,որոնք ուսանողին տրվում են անվճար։

Մեր  վերապատրաստված մասնագետները կօգնեն Ձեզ բարելավել Ձեր օտար լեզվի իմացությունը,և խոսել սահուն՝ առանց որևէ կանոնի կամ անգիրի։

Արժեքներ՝

1. Տեղացի վերապատրաստված մասնագետներ

Անհատական 10 դաս (ամսական) 35000 դրամ

2. Օտարերկրյա մասնագետ (Native Speaker)

Անհատական 10 դաս (ամսական) 43000 դրամ
Անհատական 8 դաս (ամսական) 43000 – 50000 դրամ
Խմբակային 8 դաս (ամսական) 25000 դրամ

3. Խմբակային 8 դաս (ամսական)

2 հոգի Խմբակային 8 դաս (ամսական) 25000 դրամ
4 հոգի Խմբակային 8 դաս (ամսական) 20000 դրամ
6 հոգի Խմբակային 8 դաս (ամսական) 15000 դրամ

4. TOEFL / IELTS

Անհատական 50000-80000 դրամ
Խմբակային 43000 դրամ

5. Օնլայն դասընթաց

10 դաս – 1 ժամ 40000 դրամ

6. Կորպորատիվ ուսուցում

Մինչև 10 հոգի մեկ անձ 15000 դրամ
Մինչև 15 հոգի մեկ անձ 13000 դրամ
15 և ավելի հոգու դեպքում մեկ անձ 10000 դրամ